JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

J A V N I  P O Z I V

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora 

r/br.

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

 

LOT-1

Prostor u holu zgrade „Foča“ namjenjen za kafeteriju za pripremu i prodaju toplih i hladnih napitaka

20 m²

1.500,00 KM bez PDV-a

snosi zakupodavac

LOT-2

Površine na fasadi zgrada i pomoćnih objekata u krugu kantonalne bolnice za postavljanje reklamnih panoa utvrđenih dimenzija i na sljedećim lokacijama:

a)čelna strana portirnice na glavnom ulazu u Bolnicu površine 9 m²(dimenzije panoa  3 x 3 m²),l

b)ijeva bočna strana garažnog prostora unutar voznog parka površine 36 m² ( dimenzije 9 x 4 m²),

c)lijeva bočna strana zgrade Kasindol iznad ulaza u službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  površine 60 m² (dimenzije 5 x 12 m²),

d)zgrada „Foča“-desna bočna strana odjela pedijatrije površine 15 m²(dimenzije  5 x 3 m²) , tri panoa,

e)zgrada „Foča“-stražnja strana odjela neonatologije površine 30 m²(dimenzija 5 x 6 m²),

f)zgrada „Foča“-desna bočna strana  iznad ulaza u  bolničku arhivu 48 m² ( 8 x 6 m²)

g)zgrada „Foča“ desna bočna strana ulaza između lifta i transfuziologije 48 m² ( dimenzija 4x 12 m) početnoj cijeni od 50,00 KM po m2

276 m²  

50,00KM/ m²  bez PDV-a

Snosi zakupac

PREUZMITE OVDJE

Članak dodan: 04.01.2019 u 20:25