• Tel/Fax :

    +037/318-800

  • Email :

    kabinet@kbbihac.ba

  • Adresa :

    Darivalaca krvi 67, Bihać

Implementacija softverskog rješenja  za uspostavu javnih i transparentnih ​lista čekanja
10.07.2024

Implementacija softverskog rješenja za uspostavu javnih i transparentnih ​lista čekanja

Dana 09.07.2024  u sali KB "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać prezentirana je implementacija softverskog rješenja za uspostavu javnih i transparentnih ​lista čekanja. Riječ je o nastavku suradnje Menadžmenta bolnice i CCI BIH u okviru projekta jačanja zdravstvenog sektora i borbe protiv korupcije.Naime, prezentirano je rješenje koje će se nadograditi i precizirati od strane Stručnog vijeća kroz pravni okvir, odnosno osigurati našim pacijentima, kao i široj javnosti praćenje vremena čekanja na određene usluge, odnosno osiguranje dodatnih informacija i obavještenja kroz automatski sistem o vremenu i načinu pružanja pojedinih usluga. U narednom periodu je planirano evidentiranje listi koje će biti dostupne na web stranici Bolnice, odnosno edukacija osoblja bolnice u vezi unosa podataka. Želimo napomenuti da se liste čekanja utvrđuju isključivo za zdravstvene usluge koje nisu hitne.