Prijem u bolnicu i liječenje

Redovno radno vrijeme Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" radnim danima je od 07:00 – 15:00 sati. Za hitna stanja organizirane su dežurne službe koje rade 24 sata. Sve specijalističke ambulante rade od ponedjeljka do petka od 09:00 – 14:00 sati o čemu ćete biti informirani prilikom zakazivanja termina.

Dolazak u bolnicu

Po dolasku u bolnicu javljate se i predajete Vašu medicinsku dokumentaciju u ambulanti u koju ste upućeni. Ako Vaše stanje ne zahtjeva hitan prijem, prijem u bolnicu biće Vam zakazan za određeni dan. Za pojedine preglede i dijagnostičke pretrage, takođe će Vam biti zakazani termini, ako Vaše zdravstveno stanje ne iziskuje drukčije. Termini za određene preglede i dijagnostičke procedure mogu se dogovoriti telefonom.

Potrebna dokumentacija za obavljanje za obavljanje zdravstvenih usluga u našoj ustanovi:

  • uputnica ljekara primarne zdravstvene zaštite ili druge bolnice (ne starija od 30 dana)
  • ovjerena zdravstvena knjižica
  • zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnica, RTG snimci, ostali nalazi i sl.)
  • uputstva za osiguranike sa drugih kantona, entiteta i distrikta: u slučaju hitnog prijema osiguranika iz drugih kantona, entiteta i distrikta na bolničko liječenje postoji propisana procedura po kojoj se obavještava nadležni ZZO koji dostavlja Odluku o saglasnosti za liječenje službi za ekonomsko-finansijske poslove naše ustanove.
  • Za sve operativne zahvate i drugu invazivnu proceduru potreban je Vaš pisani pristanak. Obrazac pristanka Vam daje medicinar i molimo Vas da ga pažljivo pročitate i za sve nejasnoće se obratite odgovornom ljekaru. Obrazac pristanka sadrži sve korisne efekte procedure koja će se provoditi kao i potencijalne rizike. Vaše pravo u toku liječenja je i da odbijete predloženu proceduru ili drugi tretman, a od Vas će biti traženo da potpišete odgovarajuću izjavu što može dovesti do otpusta iz bolnice.


Otpusti po završenom liječenju

O završenom liječenju u našoj ustanovi blagovremeno ćete biti obaviješteni, kako bi mogli obavijestiti svoju pratnju o istom. Otpusti se obavljaju u prijepodnevnim satima kako bi mogli podmiriti eventualne troškove (participacija, troškovi liječenja neosiguranih lica i sl.). Upute o daljnjem liječenju ili tretmanu nalaze se u Vašem otpusnom pismu. Sve potrebne informacije ćete dobiti od osoblja odjela na kojem ste se liječili.