Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji 35 godina, a provodi terapijske procedure:

  1. termoterapije,            
  2. elektroterapije,
  3. fototerapije,
  4. kineziterapije.

Radi se rehabilitacija vanjskih i bolničkih pacijenata različite patologije:

  • neuroloških,
  • ortopedsko- traumatoloških,
  • pedijatrijskih,
  • kirurških.

Rad Službe je organiziran kroz:

  1. prijemnu ambulantu-prijem medicinske dokumentacije, upis pacijenata, priprema sterilnog materijala;
  2. dvije specijalisti?ke ambulante u kojima se vrše specijalistički pregledi, propisivanje fizikalne terapije, konzilijarni pregledi, punkcije, subkutane infiltracije;
  3. sala za terapije-najve?i dio službe čine prostorije u kojima se izvode različite procedure fizikalne terapije, kineziterapija i razvojna gimnastika kod neurorizične dojenčadi, kineziološka mjerenja, mišićni testovi.