Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji 35 godina, a provodi terapijske procedure:

 1. termoterapije,            
 2. elektroterapije,
 3. fototerapije,
 4. kineziterapije.

Radi se rehabilitacija vanjskih i bolničkih pacijenata različite patologije:

 • neuroloških,
 • ortopedsko- traumatoloških,
 • pedijatrijskih,
 • kirurških.

Rad Službe je organiziran kroz:

 1. prijemnu ambulantu-prijem medicinske dokumentacije, upis pacijenata, priprema sterilnog materijala;
 2. dvije specijalisti?ke ambulante u kojima se vrše specijalistički pregledi, propisivanje fizikalne terapije, konzilijarni pregledi, punkcije, subkutane infiltracije;
 3. sala za terapije-najve?i dio službe čine prostorije u kojima se izvode različite procedure fizikalne terapije, kineziterapija i razvojna gimnastika kod neurorizične dojenčadi, kineziološka mjerenja, mišićni testovi.