U oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u funkciji je 31 ambulanta, a dio se obavlja i na području drugih općina u prostorijama domova zdravlja.

U novim prostorijama je smješteno 13 specijalističkih ambulanti, dok su ostale u sastavu matičnih odjela ili službi.

Raspored ambulanti

AMBULANTA ZA KIRURGIJU

radi svaki radni dan od 09:00h do 11:00h

AMBULANTA ZA DJEČIJU KIRURGIJU

radi od 11:00h (ponedjeljak, četvrtak i svaki drugi petak: Mujo Sivić, dr. med., spec. dječije kirurgije)

(utorak, srijeda i svaki drugi petak: mr. sc. Damir Čirić, dr. med., spec. dječije kirurgije)

AMBULANTA ZA INTERNU MEDICINU

radi svaki radni dan, narudžbe na broj: 037-318-883 od 13:00h do 14:30h

AMBULANTA ZA UROLOGIJU

radi od 08:00h

ponedjeljak: Prim. Smail Dervišević, dr. med., spec. urolog

srijeda: Omer Mahmić, dr. med., spec. urolog

petak: mr. sc. Amel Kardašević, dr. med., spec. urolog

nardužbe na broj: 037-318-845 od 12:00h do 13:00h

AMBULANTA ZA NEUROKIRURGIJU

radi utorak i petak: Prim. mr. sc. Mirsad Selimović, dr. med., spec. neurokirurg

narudžbe na broj: 037-318-958 od 12:00h do 13:00h

AMBULANTA ZA VASKULARNU KIRURGIJU

radi ponedjeljak i srijeda od 11:00h

Prim. doc. dr. sc. Hajrudin Halilović, dr. med., spec. kirurg sub. abdominalne i vaskularne kir.

AMBULANTA ZA ZA PLASTIČNO - REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU

radi ponedjeljak i srijeda od 09:00h

Prim. Anis Alagić, dr. med., spec. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

radi utorak i četvrtak od 09:00h

Admir Dervišević, dr. med., spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije

narudžbe na broj 037-318-958 od 13:00 do 14:30 sati.

DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA

radi svaki radni dan, narudžbe na broj 037-318-808 od 13:00h do 14:30h

DIJABETOLOŠKO-ENDOKRINOLOŠKA AMBULANTA

radi po terminima narudžbe na broj 037-318-851 od 13:00h do 14:30h

AMBULANTA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU RADI:

ponedjeljak: Amir Rekić, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata

utorak: dr.sc. Hodžić-Redžić Selma, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata

srijeda: prim. Aida Harambašić, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata

četvrtak: Jasmin Redžić, dr. stom., spec. maksilofacijalne kir, od 08:00h

petak: Amir Bašanović, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata

Napomena: pregled se treba naručiti na broj 037-318-951 u periodu od 13:00h do 14:30h

HEMATOLOŠKA AMBULANTA

radi po terminima, narudžbe na broj 037-318-881 od 12:00h do 13:00h

REUMATOLOŠKA AMBULANTA

radi po terminima, narudžbe na broj 037-318-881 od 13:00h do 14:30h

IMUNOLOŠKA AMBULANTA

radi po terminima, narudžbe na broj 037-318-881 od 13:00h do 14:30h

OČNA AMBULANTA

radi svaki dan po terminima, narudžbe na broj 037-318-845 od 13:00h do 14:30h