Od 2003.godine teški pacijenti sa malignim bolestima Unsko-sanskog kantona ne moraju više za svoje liječenje putovati po 300 km do Sarajeva i Tuzle jer smo osposobili za rad Onkološki odjel, gdje se pacijentima daje hemoterapija po trenutno važećim medicinskim protokolima.