Pozivajući se na Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine F BiH“,br.40/10) Kantonalna bolnica svim pacijentima i korisnicima usluga ove zdravstvene ustanove upućuje obavijest:

U skladu sa gore navedenim Zakonom pacijenti imaju odgovornost  prema zdravstvenim radnicima i drugim licima koja obezbjeđuju i omogućuju zdravstvene usluge, pa tako prema:

 članu 54. ovog Zakona - pacijent je obavezan u potpunosti informisati nadležnog zdravstvenog radnika i dati istinite podatke o svom zdravstvenom stanju, promjeni adrese i telefonskog broja.

i članu 59. - ukoliko pacijent boluje od bolesti koja može uticati na zdravlje i život drugih ljudi ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi u široj društvenoj zajednici.

Shodno gore navedenom, ovim putem obavještavamo javnost da smo, ukoliko se pacijenti ne budu/ne pridržavaju navedenih obaveza iz člana 54. i člana 59. pomenutog zakona, o tome dužni obavijestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova (nadležno prema mjestu stanovanja pacijenta) , saglasno posebnom zakonu te će se PROTIV NEODGOVORNIH LICA PODUZIMATI ODGOVARAJUĆE MJERE!