Služba za očne bolesti i zaštitu vida osigurava zdravstvenu djelatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i obuhvata specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu djelatnost. Svakodnevno radi specijalistička oftalmološka ambulanta i izvodi se planirani operativni program. Najviše se radi kirurgija katarakte i implantacija intraokularnih leća.

Ukoliko se otklone objektivni nedostaci ponovo će se početi raditi operacije katarakte tehnikom ultrazvučne ekstrakcije. Sa prijemom novih i mlađih doktora medicine u planu je obnova Kabineta za strabizam i ambliopiju, a skorom nabavkom nove medicinske opreme i obezbjeđenjem adekvatnog prostora formirao bi se i Kabinet za glaukom i Kabinet za laser.

Realizacijom takvih preduvjeta i edukacijom kadra proširila bi se lepeza oftalmoloških usluga tercijarnog nivoa, a pacijente bi riješili odlaska u druge zdravstvene ustanove.