Služba za tehničke poslove ima 25 uposlenika raspoređenih u 4 odsjeka koje obavljaju poslove na stvaranju uslova za nesmetano funkcionisanje medicinske i nemedicinske djelatnosti. Služba je direktno uključena u planiranje i praćenje investicija na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih sadržaja u Kantonalnoj bolnici Bihać. Sastavne organizacione jedinice Službe za tehničke poslove su:

  • Odsjek za održavanje postrojenja i instalacija
  • Vozni park
  • Odsjek građevinskog održavanja
  • Odsjek za ishranu

Odsjeci

Odsjek za ishranu

Alma Suljić

+387 (0) 37 318 923

mevlida.golic@kbbihac.ba