Bolnička apoteka Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijankić" Bihać je apoteka zatvorenog tipa, namijenjena je prevashodno zadovoljavanju farmakoterapijskih potreba bolničkih odjela/pacijenata i opskrbi organizacijskih jedinica bolnice.

Postojanje i razvoj bolničke apoteke usko su povezani sa razvojem same bolnice.


DJELATNOST BOLNIČKE APOTEKE

  • Vrši nabavku i snabdijevanje gotovim lijekovima, medicinskim sredstvima i pomagalima, instrumentima, dijagnostičkim sredstvima i hemikalijama, za potrebe organizacijskih jedinica bolnice.

  • Izrađuje magistralne i galenske pripravke za potrebe pojedinih bolničkih odjela.

  • Vrši prijem trebovanja lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala sa bolničkih odjela.

  • Radi analize potrošnje lijekova, sanitetskog i drugog potrošnog materijala.

  • Učestvuje u radu komisija za javne nabavke u vezi nabavke lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih potrošnih sredstava.

  • Služi kao nastavna baza za edukaciju srednjeg medicinskog kadra – farmaceutskih tehničara i za obavljanje dijela pripravničkog staža magistara farmacije.