Centralni operacioni blok obuhvata 4 velike sale, a Služba raspolaže sa još 3 sale koje nisu unutar bloka (ORL, Očni odjel i prijemna ambulanta). Godišnje se uradi prosječno 4 500 operacija, od toga 2 800-3 000 u općoj anesteziji.

Operaciona sala opslužuje sve kirurške grane (svi odsjeci kirurgije, ortopedija, urologija, oftalmologija, ORL). Centralna sterilizacija opskrbljuje sterilnim materijalom i instrumentima cijelu bolnicu, a u funkciji je 24 sata dnevno.