Po?eci Urologije u KB Bihać vežu se za 1969.godinu i  završetak specijalizacije dr Rizaha Gače. Od osamdesetih godina rade se endoskopske operacije, a u zadnjih 6 godina odjel je modernizovan i endoskopskom aparaturom.

Služba Urologije je renovirana te je kadrovski, prostorno i aparaturom spremna za rješavanje skoro svih oboljenja urotrakta. Postojeća oprema omogućava rad svih operativnih zahvata sekundarnog nivoa te veći dio operacija i tercijarnog nivoa.