Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i poslove odbrane i obezbjeđenja je najbrojnija služba unutar Uprave. Prema sistematizaciji Služba broji 48 zaposlenih čiji rad je organiziran u više odsjeka , i to:

  1. Odsjek za pravne poslove
  2. Odsjek za ljudske resurse
  3. Odsjek zaštite

Djelatnost Službe je širokog raspona, a podrazumjeva:

  • pravne poslove za Ustanovu sa izraženim akcentom na utuživanje nenaplaćenih potraživanja, kao i radne sporove;
  • kadrovske poslove na nivou Ustanove;
  • poslove zaštite putem portirsko-čuvarske službe;
  • poslove administracije na nivou Ustanove-izrada medicinske dokumentacije;
  • poslovi prijema i otpremanja pošte, kao i arhivske poslove.

Odsjeci

Odsjek za pravne poslove

Bahrudin Kadić, dipl. iur.

+387 (0) 37 318 803

pravna@kbbihac.ba

Odsjek zaštite

Kapo Zlatan

pravna@kbbihac.ba

Odsjek za ljudske resurse

Aida Bajrić, dipl.pravnik