U skladu sa jučer objavljenim informacijama o pokretanju donatorskih aktivnosti za prikupljanje pomoći Kantonalnoj bolnici za nabavku opreme i sredstava u cilju što efikasnije  borbe protiv koronavirusa, obavještavamo javnost da se donacije novčanih sredstava (fizičkih i pravnih lica), od sutra  mogu vršiti direktnom uplatom putem slijedećih transakcijskih računa: 

Unicredit banka - devizni račun za uplate izvan BiH (korigovani broj računa):

IBAN: BA39 3389 1048 0213 6713  SWIFT: UNCRBA 22 

ADDIKO banka - KM račun za uplate iz BiH:

3060612492626545

Svrha uplate: „Donacija za pomoć KB Bihać /koronavirus“

 

Donirana sredstva biće u potpunosti na najefikasniji i najtransparetniji način iskorištena za nabavku opreme i /ili potrebnih materijala Kantonalnoj bolnici za prevenciju i liječenje koronavirusa.