O SLUŽBI

Služba za transfuzijsku medicinu je jedna od organizacionih jedinica unutar ZU Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, sa primarnom ulogom za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

Trenutno ima trinaest uspolenika, u sastavu:

 • specijalista transfuzijske medicine, Tarik dr. Zejčirović (načelni službe)
 • doktor medicine
 • Softić Adnan, glavni laborant,
 • diplomirani medicnski tehničar
 • diplomirani sanitarno-ekološki inžinjer
 • šest laboratorijskih tehničara
 • dvije medicinske sestre/tehničara.

Osnovna djelatnost Službe za transfuziju je prikupljanje krvi zajedno sa Crvenim krstom/križem Unsko-sanskog kantona i svim lokalnim organizacijama Crvenog krsta7križa, humanitarnim organizacijama, klubovima i udruženjima dobrovoljnih darivalaca krvi, javnim ustanovama, firmama, vladinim i nevladinim organizacijama, vojskom, policijom, školskim ustanovama. 

Čuvanje i distribucija krvi i krvnih komponenti, osigruanje stanovništva krvlju i komponentama krvi, dijagnostička ispitivanja.

Cilj Službe za transfuziju je usmjeren na ostavarenje planiranih performansi uz maksimalno uvažavanje zatjeva dobrovoljnih davalaca krvi, pacijenata i korisnika i pružanje zadovoljavajućeg nivoa kvailteta usluga.

Kontinuirano ulaganjem u postojeće i nove proizvode, razvojem proizvoda i usluga te edukacija zaposlenika, promovirati kvalitetu i društveno odgovorno ponašanje. Unapređenje kvaliteta i sigurnosti liječenja pacijenata i pružanja usluga.

DJELATNOST I STRUKTURA

Odjeljenje za dobrovoljno davalaštvo krvi

 • Osnovne aktivnosti odjeljenja su:
 • Motivacija i regrutacija stanovništva za darivanje krvi,
 • Pripremanje i sprovođenje godišnjih planova akcija prikupljanja krvi,
 • Organizacija akcija darivanja krvi u scim sredinama na teritoriji Unsko-sanskog kantona,
 • Promocija davalaštva,
 • Vođenje baze darivalaca krvi i izrada knjižica za darivaoce krvi,
 • Pozivanje darivalaca krvi, posebno sa rijetkom krvnom grupom i Rh(D) faktorom,
 • Organizovanje prevoza darivalaca,
 • Saradnja sa nevladinim i vladinim organizacijam i udruženjima.

Odjeljenje za imunohematološka testiranja

 • prijetransfuzijsko testiranje i test kompatabilnosti (interreakcija),
 • određivanje krvne grupe i Rh(D) faktora,
 • određivanje krvne grupe za novorođenčad,
 • Coombs test -  indirektni,
 • Coombs test - direktni,
 • titar antieritrocitnih antitijela
 • čuvanje i izdavanje krvi i krvnih pripravaka,
 • praćenje efekata transfuzije krvi i krvnih pripravaka

Odjeljenje za serološka testiranja

 • djelatnost odjeljenja je ispitivanje krvi davalaca na uzročnike krvlju prenosivih bolesti.
 • u sklopu serološkog testiranja vrši se testiranje svih uzetih jedinica krvi/krvnog sastojak na markere transfuzijama prenosivih infekcija: hepatitis B, hepatitis C, HIS-a i sifilisa.
 • vrši testiranje hospitaliziranih, vanjskih pacijenata i trudnica.
 • serološko testiranje se vrši na automatskim analizatorima koji zadovoljavaju europske standarde u testiranju krvi za transfuziju.

U Službi za transfuziju radi educiran i certificiran medicinski kadar prema principima dobre laboratorijske prakse.

Kontakt broj Službe za transfuziju: 037/318-882