Služba transfuziologije trenutno ima 11 uposlenika, od toga jedan specijalista transfuziolog i 10 laboratorijskih tehničara. Rad Službe pokriva područje cijelog Unsko-sanskog kantona, a organizovan je u tri odsjeka i to:

  • Odsjek za uzimanje, čuvanje i izdvanje krvi i krvnih pripravaka  bavi se prikupljanjem krvi, kako u samoj Službi tako i na terenu. U suradnji sa lokalnim organizacijama Crvenog križa i drugim udruženjima građana, godišnje se prikupi oko 4 500 doza krvi od kojih se prave krvni pripravci: puna krv, deplazmatisani eritrociti, plazma.
  • Odsjek za imunohematologiju vrši određivanje ABO, RhD krvne grupe davaoca krvi, trudnica i bolesnika, probu podudarnosti eritrocita davaoca i seruma primaoca prije transfuzije eritrocitnih pripravaka. Radi se standardiziranom mikrometodom ID-DIAMED LISS-COOMBS karticama. Cilj je proširiti broj i vrstu ID kartica kako bi se podigao nivo ispitivanja i procjene kliničkih stanja.
  • Odsjek za serološka ispitivanja na krvlju prenosive bolesti vrši testiranje krvi, kako darivaoca krvi tako i drugih pacijenata, na virusne markere krvlju prenosivih bolesti. Vodi se evidencija, odnosno registar zaraženih lica i njihovo savjetovanje te se vodi briga o ponovljenim testiranjima i njihovim rezultatima.
Specifičnost Službe je da usko surađuje sa kantonalnim i općinskim organizacijama Crvenog križa, kao i Ministarstvom zdravstva i Vladom USK. Centralno mjesto u tranfuzijskoj medicini imaju DARIVAOCI KRVI.