Naziv dokumenta Kategorija Vrsta dokumenta Datum objave Pregled
Zahtjev za BIS Zahtjevi PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o finansijskom poslovanju Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o računovodstvenim politikama Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o računovodstvu Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o borbi protiv korupcije Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Strategija unapređenja kvaliteta i sigurnosti Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Evropska povelja o pravima pacijenata Ostalo PDF 16.10.2019 Pregled
Hitna medicinska pomoć i prva pomoć Upute PDF 17.10.2019 Pregled
Sanitetski materijal Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
JAVNI OGLAS Konkursi PDF 16.09.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Konkursi PDF 09.09.2022 Pregled
2. DIO Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP JPP PDF 01.10.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 160 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 28.08.2020 Pregled
Prevencija suicida Upute PDF 10.09.2020 Pregled
Rješenje o imenovanju članova Stručnog vijeća ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać Stručno vijeće PDF 26.11.2019 Pregled
ZDRAVLJE br. 151 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 31.12.2019 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 03.10.2022 Pregled
Zahtjev za medije Zahtjevi PDF 06.12.2019 Pregled
Zakon o zdravstvenoj zastiti Zakoni PDF 05.12.2019 Pregled
Zakon o pravima obavezama i odg pacijenata Zakoni PDF 05.12.2019 Pregled
Mlijeko i mliječni proivodi Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
Telefoni Upute PDF 06.11.2020 Pregled
Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać Zakoni PDF 22.10.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 152 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 31.12.2019 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 153 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 06.02.2020 Pregled
Rješenje o imenovanju Komisije za specijalizacije i subspecijalizacije Komisija za specijalizacije i subspecijalizacije PDF 11.02.2020 Pregled
Usluge održavanja softvera Javne nabavke PDF 18.03.2022 Pregled
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2020 Upute PDF 14.02.2020 Pregled
OBAVIJEST Ostalo PDF 21.02.2020 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (12.03.2020.godine) Upute PDF 13.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 154 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 28.02.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (13.03.2020.godine) Upute PDF 16.03.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (17.03.2020.godine) Upute PDF 18.03.2020 Pregled
OBAVIJEST - Darivanje krvi Ostalo PDF 18.03.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (18.03.2020.godine) - zamjenjuje prethodnu Naredbu Upute PDF 19.03.2020 Pregled
Naredba o postupanju zdravstvenih ustanova - 20.03.2020.god. Upute PDF 20.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 155 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 27.03.2020 Pregled
Odluka - Krizni štab Ministarstva zdravstva USK 27.03.2020. Upute PDF 30.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 156 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 24.04.2020 Pregled
Prehrambeni artikli Javne nabavke PDF 04.07.2022 Pregled
Prehrambeni proizvodi Javne nabavke PDF 04.07.2022 Pregled
Smjernice o upućivanju pacijenata oboljelih od COVID 19 Upute PDF 22.06.2020 Pregled
Izmjena smjernica o upućivanju pacijenata oboljelih od COVID 19 Upute PDF 23.06.2020 Pregled
Specifikacije Plana javnih nabavki za 2021 godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 159 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.07.2020 Pregled
Izjave o dopunskom radu Komisija za dopunski rad PDF 14.01.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 158 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 26.06.2020 Pregled
JAVNI POZIV za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora Javni pozivi PDF 27.07.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 171 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.07.2021 Pregled
1. DIO Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP JPP PDF 01.10.2020 Pregled
Zdravlje br. 157 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.05.2020 Pregled
Zakon o javno-privatnom partnerstvu JPP PDF 07.07.2020 Pregled
Odluka o usvajanju plana nabavke za 2021.godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
Plan javnih nabavki za 2021.godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
Prijedlog rada specijalistidke ambulante na Infektivnom odjelu, protokol Upute PDF 04.06.2020 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME Konkursi PDF 09.09.2022 Pregled
J A V N I P O Z I V za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora Javni pozivi PDF 09.09.2022 Pregled
Radovi na sanaciji hidroizolacije ravnog krova-obrazac za cijenu Javne nabavke PDF 29.08.2022 Pregled
ZAHVALA DONATORIMA Ostalo PDF 09.06.2020 Pregled
Zahtjev za dopunski rad Komisija za dopunski rad PDF 14.01.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 161 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.09.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 163 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 27.11.2020 Pregled
Radovi na sanaciji hidroizolacije ravnog krova Javne nabavke PDF 29.08.2022 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 26.07.2022 Pregled
Etički kodeks Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“Bihać Ostalo PDF 24.11.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 162 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.10.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 184 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 26.08.2022 Pregled
kruh -pregovarački Javne nabavke PDF 13.12.2021 Pregled
Specifikacija za sanitetski materijal Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
Obrazac HR-JO-01 Prijava na javni oglas Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas - Pralja veša Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas - Radnik na dostavi veša Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas dr.medicine HIRURGIJA CUM i GINEKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas dr.medicine TRANSFUZIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ANESTEZIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
AESBH Afisa 2021 Ostalo PDF 18.12.2020 Pregled
Registracijski obrazac CME Ostalo PDF 18.12.2020 Pregled
ZDRAVLJE BR.178 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 03.03.2022 Pregled
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
Odluka o usvajanju plana JN za 2022. godinu Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
JAVNI OGLAS ANESTEZIJA Konkursi PDF 03.08.2022 Pregled
Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač "MYTHC 22 AL" Javne nabavke PDF 22.06.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 165 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.01.2021 Pregled
Specifikacije plana JN za 2022. Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
Osteosintetski materijal Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
vijci Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
kiršner igle Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
pločice Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
Zamrznute pite Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra CUM Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra DIJALIZA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra GINEKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra HIRURGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra INTERNO Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra NEONATOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ONKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra UROLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ZARAZNO Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas NPS Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas OP.SALE Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas PEDIJATRIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 170 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 25.06.2021 Pregled
Javni oglas GENETIČARI Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni kuhar Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni rukovaoc Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Električar Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni radnik Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Spremačica Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Voditelj med. dokumentacije Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač "MYTHC 22 AL" Javne nabavke PDF 22.06.2022 Pregled
Lijekovi sa bolničke liste-pregovarački postupak Javne nabavke PDF 11.10.2022 Pregled
Lista lijekova 2022 Javne nabavke PDF 11.10.2022 Pregled
Radovi na ugradnji roletni Javne nabavke PDF 12.10.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
Pravilnik o radu, izmjena i dopuna Javne nabavke PDF 27.12.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 20.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 27.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 27.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE Konkursi PDF 30.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 11.05.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas doktori medicine Konkursi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas specijalizacija urgentna medicina Konkursi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas dr.medicine specijalista pedijatar Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas električar Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas med.sestre instrumentarke Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Med.sestre Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Pomoćni radnik Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Porto blagajnik Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Sanit.ing i spremačice Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Vodoinstalater Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Odluka o poništenju Konkursi PDF 22.06.2023 Pregled
Javni oglas dr.med. Mikrobiološki laboratorij Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
Javni oglas dr.med. pedijatrija Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
Javni oglas KV kuhar Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
VODIČ ZA PACIJENTE Upute PDF 25.07.2023 Pregled
Odluka o PONIŠTENJU postupka javne nabavke radova Javne nabavke PDF 08.08.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 14.08.2023 Pregled
Javni oglas VOZAČI Konkursi PDF 22.08.2023 Pregled
Javni oglas spremačice Konkursi PDF 22.08.2023 Pregled
OPŠTA INTERNA MEDICINA JAVNI OGLAS dodjela specijalizacije i prijem u radni odnos Konkursi PDF 11.09.2023 Pregled
Javni oglas DIJALIZA Konkursi PDF 21.09.2023 Pregled
Javni oglas Referent Pravna služba Konkursi PDF 21.09.2023 Pregled
Javni oglas NPS Konkursi PDF 16.10.2023 Pregled
Javni oglas specijalizacija NEUROLOGIJA Konkursi PDF 16.10.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 31.10.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 31.10.2023 Pregled
Javni oglas dr.med. Kirurgija određeno Konkursi PDF 02.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 07.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 07.11.2023 Pregled
Obavijest Anesteziološka ambulanta Upute PDF 10.11.2023 Pregled
Politika o jednakosti,antidiskriminatornoj praksi i jednakosti u pristupu uslugama Ostalo PDF 13.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe Informatičke opreme-Računara Javne nabavke PDF 16.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 22.11.2023 Pregled
Misija, vizija i vrijednosti u ZU Kantonalna bolnica "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ Ostalo PDF 29.11.2023 Pregled
Odluka o prihvatanju ponude-Monitorng alarmnog sistema Ostalo PDF 30.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-OCT aparat Ostalo PDF 30.11.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Potrošni materijal za č Ostalo PDF 30.11.2023 Pregled
Odluka o PONIŠTENJU postupka javne nabavke za radove na rekonstrukciji i renoviranju zgrade Kasindol Ostalo PDF 30.11.2023 Pregled
Odluka UO o dopuni Plana JN za 2023.godinu za USLUGU SERVIS SAN Javne nabavke PDF 01.12.2023 Pregled
DOPUNA PLANA JN ZA 2023.GODINU Javne nabavke PDF 01.12.2023 Pregled
Odluka o dopuni Plana JN za 2023.godinu za idejni projekat CUM Javne nabavke PDF 01.12.2023 Pregled
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sekundarnog i otpadnog materijala od starog željeza Javni pozivi PDF 08.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Potrošni materijal za dijagnostičku laboratoriju Ostalo PDF 08.12.2023 Pregled
Odluka o provođenju prodaje rashodovanog željeznog otpada Ostalo PDF 08.12.2023 Pregled
Javni oglas VOZAČI Konkursi PDF 11.12.2023 Pregled
Odluka o prihvatanju ponude - Dezinsekcija i deratizacija u prostorijama KB DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ Javne nabavke PDF 12.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 14.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 14.12.2023 Pregled
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga-Revizija fina Javne nabavke PDF 18.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Javni poziv Javne nabavke PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radijatori pločasti za Ostalo PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Usluga servisa sanitets Ostalo PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o poništenju postupka javne nabavke -Medicinski ležaj Javne nabavke PDF 26.12.2023 Pregled
Javni oglas Pomoćni kuhar Konkursi PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Endokavitalna sonda Javne nabavke PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Održavanje i opravki Javne nabavke PDF 26.12.2023 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Hirurški termokauter Javne nabavke PDF 29.12.2023 Pregled
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke PDF 08.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otv postupku Javne nabavke PDF 08.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 08.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanitetski materijal-pl Javne nabavke PDF 10.01.2024 Pregled
Odluka o poništenju postupka- Električna energija Javne nabavke PDF 18.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Izolator Javne nabavke PDF 19.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Instalacija licenci Javne nabavke PDF 24.01.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Medicinski ležaj Javne nabavke PDF 31.01.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Javne nabavke PDF 01.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Javne nabavke PDF 01.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Javne nabavke PDF 01.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Javne nabavke PDF 01.02.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača vrećice za krv Javne nabavke PDF 01.02.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Voće i povrće Javne nabavke PDF 06.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LASER BI Javne nabavke PDF 06.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LEFTOR Javne nabavke PDF 06.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Unimatrix Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu MEDICAL Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu INEL Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu SEDŽAN-ingenering Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu STEPMED Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LICENTIS Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LICENTIS Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LICENTIS Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu PHARMA MAAC Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu RAUCHE MEDICAL Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu REC Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu USK NOVINE Javne nabavke PDF 07.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ROBOT Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu JYSK Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o izboru Termo papir Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o poništenju Termo papir Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu PP aparati Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu JP Sl list BiH Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Hidrantska mreža Javne nabavke PDF 12.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Farmacija Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Globex Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Globex Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu REC Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka o poništenju Antitijela za imunohistohemiju LOT 1,2 i 4 Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka Antitijela za imunohistohemiju LOT3 Javne nabavke PDF 14.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu SONO MEDICAL Javne nabavke PDF 15.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu HUT ADUNA Javne nabavke PDF 15.02.2024 Pregled
Odluka po otvorenom postupku Reagensi Mikrobiologija Javne nabavke PDF 16.02.2024 Pregled
Odluka o poništenju Reagensi mikrobiologija Javne nabavke PDF 16.02.2024 Pregled
Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Električar Konkursi PDF 20.02.2024 Pregled
Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Doktor medicine Konkursi PDF 20.02.2024 Pregled
Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Medicinska sestra-tehničar Konkursi PDF 20.02.2024 Pregled
Obrazac HR-JO-01 Prijava na javni oglas Konkursi PDF 20.02.2024 Pregled
Pravilnik za prevenciju i borbu protiv korupcije Interni akti PDF 20.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Ekonomika Javne nabavke PDF 20.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Farmacija 2011 Javne nabavke PDF 20.02.2024 Pregled
Odluka o izboru po otvorenom postupku - Trakice za mjerenje šećera u krvi Javne nabavke PDF 21.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz-roto press Javne nabavke PDF 21.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu HUT DD ADUNA Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu AVAZ ROTO PRESS Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu CLK INTERPROMET Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu MK NOVA Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu OPAL-COMERCE Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu SEDŽAN-INGENERING Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu TEHNIČAR DOO Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu TEHNIČAR DOO 2 Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu TEHNIČAR DOO 3 Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu TEHNIČAR DOO 4 Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Globex Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Krajinagroup Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Moja apoteka Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Proma Javne nabavke PDF 22.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz Javne nabavke PDF 23.02.2024 Pregled
Obavijest - tehnička ispravka Konkursi PDF 26.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu EURO-LIFTING Javne nabavke PDF 26.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu TUZLA-FARM Javne nabavke PDF 26.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Elektro-Niere Javne nabavke PDF 27.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu CPU Javne nabavke PDF 27.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Omnia-medic Javne nabavke PDF 27.02.2024 Pregled
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024. godinu Javne nabavke PDF 29.02.2024 Pregled
Plan Javnih nabavki za 2024.godinu Javne nabavke PDF 29.02.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz roto-press Javne nabavke PDF 04.03.2024 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE Konkursi PDF 05.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LASER BI Javne nabavke PDF 05.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ROBOT Javne nabavke PDF 05.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Javne nabavke PDF 05.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu MEDICAL Javne nabavke PDF 05.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bawariamed Javne nabavke PDF 06.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu IGV-H Javne nabavke PDF 06.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača-Revizija finansijskih izvještaja Javne nabavke PDF 06.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lijekovi sa esencijalne liste Javne nabavke PDF 06.03.2024 Pregled
Odluka o poništenju - Lijekovi sa esencijalne liste Javne nabavke PDF 06.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Broma Bel Javne nabavke PDF 11.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bauerfeind Javne nabavke PDF 13.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Moja apoteka Javne nabavke PDF 13.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Rauche medical Javne nabavke PDF 13.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Medical Javne nabavke PDF 14.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Broma Bel Javne nabavke PDF 14.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bawariamed Javne nabavke PDF 19.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Inel-med Javne nabavke PDF 19.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Periodični pregled autoklava Javne nabavke PDF 20.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Info Kod Javne nabavke PDF 20.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Info Kod 2 Javne nabavke PDF 20.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača zamrznuto povrće, ribe i pite Javne nabavke PDF 21.03.2024 Pregled
Odluka o poništenju postupka javne nabave za nabavku termo papira za medicinske aparate Javne nabavke PDF 21.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu AMDŽ ELEKTRON Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK BIHAĆ Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu BROMA BEL Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu CPU CAZIN Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lijekovi sa bolničke liste Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o poništenju Lijekovi sa bolničke liste Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Hercegovinalijek Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Inel Med Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Farmacija 2011 Javne nabavke PDF 26.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz roto press Javne nabavke PDF 28.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Elektromaterijal Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Materijal za vodoinstalacije i grijanje Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Farmacija 2011 Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Stepmed Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Grafičar Javne nabavke PDF 29.03.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Službeni glasnik USK-a Javne nabavke PDF 01.04.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kruh i pekarski prozvodi Javne nabavke PDF 01.04.2024 Pregled
Javni Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 02.04.2024 Pregled
HR-JO-01 Obrazac Konkursi PDF 02.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu AMDŽ ELEKTRON Javne nabavke PDF 02.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu COLOR-S-PRINT Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu UNIFARM Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu APOTEKA T&A Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu SEDŽAN Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu MG FRIGO Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu BROMA BEL Javne nabavke PDF 08.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Rauche Medical Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bauerfeind Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu FARMAVITA Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu INEL BH Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BIH Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu FARMACIJA 2011 Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu LICENTIS Javne nabavke PDF 16.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Rauche Medical Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Maj commerce Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz roto-press Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Rekić Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Tehničar Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bihamk Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Hercegovinalijek Javne nabavke PDF 17.04.2024 Pregled
Javni oglas- doktor med. ORL Konkursi PDF 19.04.2024 Pregled
Javni oglas- za specijalizaciju doktor med. anestezija i reanimacija Konkursi PDF 19.04.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača BERG Javne nabavke PDF 22.04.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MEDICAL Javne nabavke PDF 22.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ALFA MED Javne nabavke PDF 22.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu ENA Javne nabavke PDF 22.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumU REGOS CENTAR Javne nabavke PDF 22.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu CPU Javne nabavke PDF 23.04.2024 Pregled
Odluka o poništenju Odluke - Ulje za loženje Javne nabavke PDF 23.04.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje postojećeg informacijsko - računovodstvenog sistema Javne nabavke PDF 26.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Robot Javne nabavke PDF 26.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu T&A Javne nabavke PDF 26.04.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Medi-frey Javne nabavke PDF 06.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Avaz Javne nabavke PDF 06.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju Električna energija Javne nabavke PDF 06.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Popravak i servis liftova Javne nabavke PDF 07.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - UZV sonde Javne nabavke PDF 07.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu MGM FARM Javne nabavke PDF 07.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Bauerfeind Javne nabavke PDF 07.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Broma Bel Javne nabavke PDF 10.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Hercegovinalijek Javne nabavke PDF 10.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Latex Javne nabavke PDF 10.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Semikem Javne nabavke PDF 10.05.2024 Pregled
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME - DOKTOR MEDICINE Konkursi PDF 13.05.2024 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - DOKTOR MEDICINE Konkursi PDF 13.05.2024 Pregled
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME - VOZAČ Konkursi PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Antitijela za imunohistohemiju Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - LOT 1 Svježe juneće meso Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju LOT 2 Svježe pileće meso Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu Globex Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Sistem za magnetnu lokalizaciju sentinel limfnog čvora kod karcinoma dojke i melanoma Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu - Globex Javne nabavke PDF 13.05.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Molerski materijal 2024 Javne nabavke PDF 15.05.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Servis aparata za Službu patološke anatomije 2024 Javne nabavke PDF 15.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Bodypletizmograf Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Potrošni materijal za hirurgiju i anesteziju Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju - Potrošni materijal za hirurgiju i anesteziju Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju - Rekonstrukcija zgrade Kasindol Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka Rauche Medical Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka Omnia Medic Javne nabavke PDF 17.05.2024 Pregled
Odluka Hercegovinalijek Javne nabavke PDF 20.05.2024 Pregled
Odluka Elektro-Niere Javne nabavke PDF 20.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Lijekovi sa esencijalne liste Javne nabavke PDF 20.05.2024 Pregled
Odluka o izboru Štampani materijal Javne nabavke PDF 20.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju LOT 6 - Lijekovi sa senecijalne liste Javne nabavke PDF 20.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Servis i zamjena dotrajale opreme na laparaskopskom stubu Javne nabavke PDF 21.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Vrećica za infektivni otpad Javne nabavke PDF 21.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Građevinski materijal Javne nabavke PDF 21.05.2024 Pregled
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZAINTERESIRANIH PONUĐAČA Javni pozivi PDF 27.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke PDF 27.05.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Artroskopski stub za potrebe Odjela ortopedije i traumatologije 2024 Javne nabavke PDF 27.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju tenderske dokumentacije i postupka javne nabavke robe-Infuzione i injekcione pumpe Javne nabavke PDF 27.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga Očitanje personalnih dozimetara Javne nabavke PDF 28.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Ostali lijekovi Javne nabavke PDF 29.05.2024 Pregled
Odluka o poništenju dijela Konkurentskog zahtjeva - Ostali lijekovi Javne nabavke PDF 29.05.2024 Pregled
Odluka o izboru - Lož ulje Javne nabavke PDF 30.05.2024 Pregled
Javni oglas - Medicinske sestre-tehničari Konkursi PDF 03.06.2024 Pregled
Javni oglas - Spremačice - čistačice Konkursi PDF 03.06.2024 Pregled
HR-JO-01 Konkursi PDF 03.06.2024 Pregled
Odluka o direktnom sporazumu-Usluge preuzimanja,transporta i el Javne nabavke PDF 03.06.2024 Pregled
Odluka o izboru - Bankarske usluge Javne nabavke PDF 06.06.2024 Pregled
Javni oglas Specijalizacija Psihijatrija Javne nabavke PDF 10.06.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Anatomske zaključavajuće ploče, vijci i čavli od titanijuma Javne nabavke PDF 12.06.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Izrada projektne dokumentacije za izradu projekta izvedenog stanja izgrađenog objekta postrojenja za tehničku obradu medicinskog otpada Javne nabavke PDF 12.06.2024 Pregled
Odluka o izboru - objava oglasa u sred.javnog informisanja Javne nabavke PDF 12.06.2024 Pregled
Odluka o izboru potrošnog materijala-sistem za perfuzor Javne nabavke PDF 12.06.2024 Pregled
Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe -Svježe pileće meso (ponovljeni postupak) Javne nabavke PDF 13.06.2024 Pregled
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Građevinski materijal Javne nabavke PDF 14.06.2024 Pregled