Naziv dokumenta Kategorija Vrsta dokumenta Datum objave Pregled
Zahtjev za BIS Zahtjevi PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o finansijskom poslovanju Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o računovodstvenim politikama Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o računovodstvu Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Pravilnik o borbi protiv korupcije Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Strategija unapređenja kvaliteta i sigurnosti Interni akti PDF 16.10.2019 Pregled
Evropska povelja o pravima pacijenata Ostalo PDF 16.10.2019 Pregled
Hitna medicinska pomoć i prva pomoć Upute PDF 17.10.2019 Pregled
Sanitetski materijal Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
JAVNI OGLAS Konkursi PDF 16.09.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Konkursi PDF 09.09.2022 Pregled
2. DIO Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP JPP PDF 01.10.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 160 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 28.08.2020 Pregled
Prevencija suicida Upute PDF 10.09.2020 Pregled
Rješenje o imenovanju članova Stručnog vijeća ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać Stručno vijeće PDF 26.11.2019 Pregled
ZDRAVLJE br. 151 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 31.12.2019 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 03.10.2022 Pregled
Zahtjev za medije Zahtjevi PDF 06.12.2019 Pregled
Zakon o zdravstvenoj zastiti Zakoni PDF 05.12.2019 Pregled
Zakon o pravima obavezama i odg pacijenata Zakoni PDF 05.12.2019 Pregled
Mlijeko i mliječni proivodi Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
Telefoni Upute PDF 06.11.2020 Pregled
Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać Zakoni PDF 22.10.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 152 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 31.12.2019 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 153 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 06.02.2020 Pregled
Rješenje o imenovanju Komisije za specijalizacije i subspecijalizacije Komisija za specijalizacije i subspecijalizacije PDF 11.02.2020 Pregled
Usluge održavanja softvera Javne nabavke PDF 18.03.2022 Pregled
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2020 Upute PDF 14.02.2020 Pregled
OBAVIJEST Ostalo PDF 21.02.2020 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (12.03.2020.godine) Upute PDF 13.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 154 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 28.02.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (13.03.2020.godine) Upute PDF 16.03.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (17.03.2020.godine) Upute PDF 18.03.2020 Pregled
OBAVIJEST - Darivanje krvi Ostalo PDF 18.03.2020 Pregled
Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (18.03.2020.godine) - zamjenjuje prethodnu Naredbu Upute PDF 19.03.2020 Pregled
Naredba o postupanju zdravstvenih ustanova - 20.03.2020.god. Upute PDF 20.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 155 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 27.03.2020 Pregled
Odluka - Krizni štab Ministarstva zdravstva USK 27.03.2020. Upute PDF 30.03.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 156 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 24.04.2020 Pregled
Prehrambeni artikli Javne nabavke PDF 04.07.2022 Pregled
Prehrambeni proizvodi Javne nabavke PDF 04.07.2022 Pregled
Smjernice o upućivanju pacijenata oboljelih od COVID 19 Upute PDF 22.06.2020 Pregled
Izmjena smjernica o upućivanju pacijenata oboljelih od COVID 19 Upute PDF 23.06.2020 Pregled
Specifikacije Plana javnih nabavki za 2021 godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME Konkursi PDF 19.09.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 159 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.07.2020 Pregled
Izjave o dopunskom radu Komisija za dopunski rad PDF 14.01.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 158 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 26.06.2020 Pregled
JAVNI POZIV za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora Javni pozivi PDF 27.07.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 171 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.07.2021 Pregled
1. DIO Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP JPP PDF 01.10.2020 Pregled
Zdravlje br. 157 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.05.2020 Pregled
Zakon o javno-privatnom partnerstvu JPP PDF 07.07.2020 Pregled
Odluka o usvajanju plana nabavke za 2021.godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
Plan javnih nabavki za 2021.godinu Javne nabavke PDF 02.02.2021 Pregled
Prijedlog rada specijalistidke ambulante na Infektivnom odjelu, protokol Upute PDF 04.06.2020 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE I PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME Konkursi PDF 09.09.2022 Pregled
J A V N I P O Z I V za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora Javni pozivi PDF 09.09.2022 Pregled
Radovi na sanaciji hidroizolacije ravnog krova-obrazac za cijenu Javne nabavke PDF 29.08.2022 Pregled
ZAHVALA DONATORIMA Ostalo PDF 09.06.2020 Pregled
Zahtjev za dopunski rad Komisija za dopunski rad PDF 14.01.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 161 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.09.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 163 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 27.11.2020 Pregled
Radovi na sanaciji hidroizolacije ravnog krova Javne nabavke PDF 29.08.2022 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 26.07.2022 Pregled
Etički kodeks Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“Bihać Ostalo PDF 24.11.2021 Pregled
ZDRAVLJE br. 162 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 30.10.2020 Pregled
ZDRAVLJE br. 184 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 26.08.2022 Pregled
kruh -pregovarački Javne nabavke PDF 13.12.2021 Pregled
Specifikacija za sanitetski materijal Javne nabavke PDF 24.08.2022 Pregled
Obrazac HR-JO-01 Prijava na javni oglas Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas - Pralja veša Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas - Radnik na dostavi veša Konkursi PDF 29.04.2022 Pregled
Javni oglas dr.medicine HIRURGIJA CUM i GINEKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas dr.medicine TRANSFUZIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ANESTEZIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
AESBH Afisa 2021 Ostalo PDF 18.12.2020 Pregled
Registracijski obrazac CME Ostalo PDF 18.12.2020 Pregled
ZDRAVLJE BR.178 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 03.03.2022 Pregled
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
Odluka o usvajanju plana JN za 2022. godinu Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
JAVNI OGLAS ANESTEZIJA Konkursi PDF 03.08.2022 Pregled
Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač "MYTHC 22 AL" Javne nabavke PDF 22.06.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 165 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 29.01.2021 Pregled
Specifikacije plana JN za 2022. Javne nabavke PDF 03.03.2022 Pregled
Osteosintetski materijal Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
vijci Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
kiršner igle Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
pločice Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
Zamrznute pite Javne nabavke PDF 15.02.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra CUM Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra DIJALIZA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra GINEKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra HIRURGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra INTERNO Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra NEONATOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ONKOLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra UROLOGIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Med.sestra ZARAZNO Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas NPS Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas OP.SALE Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas PEDIJATRIJA Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
ZDRAVLJE br. 170 Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać PDF 25.06.2021 Pregled
Javni oglas GENETIČARI Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni kuhar Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni rukovaoc Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Električar Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Pomoćni radnik Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Spremačica Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Javni oglas Voditelj med. dokumentacije Konkursi PDF 26.05.2022 Pregled
Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač "MYTHC 22 AL" Javne nabavke PDF 22.06.2022 Pregled
Lijekovi sa bolničke liste-pregovarački postupak Javne nabavke PDF 11.10.2022 Pregled
Lista lijekova 2022 Javne nabavke PDF 11.10.2022 Pregled
Radovi na ugradnji roletni Javne nabavke PDF 12.10.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
Pravilnik o radu, izmjena i dopuna Javne nabavke PDF 27.12.2022 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 06.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 20.02.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Konkursi PDF 27.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 27.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE Konkursi PDF 30.03.2023 Pregled
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Konkursi PDF 11.05.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas doktori medicine Konkursi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas specijalizacija urgentna medicina Konkursi PDF 01.06.2023 Pregled
Javni oglas dr.medicine specijalista pedijatar Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas električar Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas med.sestre instrumentarke Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Med.sestre Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Pomoćni radnik Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Porto blagajnik Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Sanit.ing i spremačice Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Javni oglas Vodoinstalater Konkursi PDF 15.06.2023 Pregled
Odluka o poništenju Konkursi PDF 22.06.2023 Pregled
Javni oglas dr.med. Mikrobiološki laboratorij Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
Javni oglas dr.med. pedijatrija Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
Javni oglas KV kuhar Konkursi PDF 20.07.2023 Pregled
VODIČ ZA PACIJENTE Upute PDF 25.07.2023 Pregled
Odluka o PONIŠTENJU postupka javne nabavke radova Javne nabavke PDF 08.08.2023 Pregled
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP VIŠKA NEMEDICINSKOG PROSTORA Javni pozivi PDF 14.08.2023 Pregled
Javni oglas VOZAČI Konkursi PDF 22.08.2023 Pregled
Javni oglas spremačice Konkursi PDF 22.08.2023 Pregled
OPŠTA INTERNA MEDICINA JAVNI OGLAS dodjela specijalizacije i prijem u radni odnos Konkursi PDF 11.09.2023 Pregled
Javni oglas DIJALIZA Konkursi PDF 21.09.2023 Pregled
Javni oglas Referent Pravna služba Konkursi PDF 21.09.2023 Pregled