Odjel za dječije bolesti sa kapacitetom od 53 bolničke postelje i 29 uposlenika pruža sekundarnu  zdravstvenu zaštitu za svu oboljelu djecu USK-a.

Odjel je smješten u lijepo uređenom prostoru prilagođenom potrebama malih pacijenata.