Prijem pacijenata u specijalističku, subspecijalističku ambulantu, kabinet ili savjetovalište radi pregleda ili provođenja dijagnostičke ili terapijske procedure vrši se svaki dan ili na osnovu prethodno izvršenog zakazivanja termina. Svi pacijenti koji dolaze na pregled ili ga zakazuju telefonom moraju imati uputnicu iz primarne zdravstvene zaštite ne stariju od 30 dana.


Zakazivanje pregleda u ambulantama možete vršiti lično ili pozivom na slijedeće brojeve telefona i to:

 • CUM – Centar urgentne medicine na kojem su smještene interna i kirurška prijemna ambulanta u koje se primaju pacijenti sa urgentnim stanjima, akutnim oboljenjima te aktualizacijom hroničnih bolesti.
  • Dežurstvo 24 sata.
 • ORL specijalistička ambulanta i Kabinet za audiometriju.
  • Svakim radnim danom osim četvrtka u vremenu od 09:00 – 14:00 sati.
 • Očna specijalistička ambulanta
  • Svakim radnim danom u vremenu od 09:00 – 14:00 sati.
 • Kirurška specijalistička ambulanta:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Neurokirurška specijalistička ambulanta:
  • ponedjeljak mr.sci.dr. Selimović od 09:00 – 14:00 sati,
  • srijeda Prim.dr. Kadenić od 09:00 – 14:00 sati.
 • Ambulanta rekonstruktivno-plastične kirurgije:
  • Ponedjeljak i srijeda od 09:00 – 14:00 sati.
 • Ambulanta grudne kirurgije:
  • četvrtkom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Dječija kirurška ambulanta:
  • svakim radnim danom od 11:00 – 14:00 sati.
 • Urološka specijalistička ambulanta:
  • svakim radnim danom osim četvrtka od 09:00 - 14:00 sati.
 • Interna specijalistička ambulanta:
  • svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.
 • Nefrološka specijalistička ambulanta:
  • svakim radnim danom od 09:00 - 14:00 sati.
 • Hematološka specijalistička ambulanta:
  • svakim radnim danom od 11:00 sati,
  • zakazivanje termina za pregled na telefon 037/318-851
 • Dijabetološka i endokrinološka ambulanta:
  • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • zakazivanje termina za pregled na telefon 037/318851 od 14:00 – 15:00 sati
 • Kardiološka specijalistička ambulanta:
  • Svaki radni dan od 12:00 – 13:00 sati,
  • Zakazivanje termina za pregled na broj telefona 037/318-969 od 13:00 – 14:00 sati,
  • UZV srca, Ergometrija, Holter monitoring, zakazivanje termina na telefon 037/318-969 od 13:00 – 14:00 sati

  • Subspecijalistička onkološka ambulanta:
  • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • zakazivanje termina pregleda na telefon 037/318-857.
 • Specijalistička ambulanta za ortopediju i traumatologiju:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Prijemna odjeljenska ambulanta za ginekologiju i akušerstvo:
  • Dežurstvo 24 sata.
 • Prijemna odjeljenska ambulanta za plućne bolesti, Kabinet za bronhoskopiju i spirometriju:
  • Zakazivanje termina na odjelu.
 • Specijalistička ambulanta za infektivne bolesti:
  • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • Kabinet za prevenciju HIV-a i hepatitisa radi svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Služba za radiologiju:
  • radi svaki dan 07:00 – 13:00, za hitna stanja dežurstvo 24 sata,
  • Zakazivanje termina za MR i CT na telefon 037/318-876
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi svaki dan:
  • Zakazivanje termina na telefon i informacije od 12-14 sati na tel +387 37 318-998
 • Služba za transfuziologiju:
  • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Služba za Mikrobiologiju:
  • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Kabinet za gastroenterologiju:
  • Gastroenterološka spacijalistička ambulanta svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • Zakazivanje termina za gastroskopiju i kolonoskopiju kod sestara u ambulanti,
  • Za navedene pretrage potrebno je odobrenje komisije ZZO USK- a.
 • Kožna specijalistička ambulanta:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • Kabinet za mikologiju svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Neuropsihijatrija specijalističke smbulante:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
  • Kabinet za EMNG na odjelu za neurologiju svaki radni dan 09:00 – 14:00 sati,
  • Kabinet za EEG na odjelu neuropsihijatrije radi svaki radni dan od 09:00 – 14:00 sati.
 • Dječija specijalistička ambulanta:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
  • Subspecijalistička kardiološka ambulanta i UZV srca za djecu zakazivanje termina na broj telefona 037/318-864
 • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.