Prijem pacijenata u specijalističku, subspecijalističku ambulantu, kabinet ili savjetovalište radi pregleda ili provođenja dijagnostičke ili terapijske procedure vrši se svaki dan ili na osnovu prethodno izvršenog zakazivanja termina. Svi pacijenti koji dolaze na pregled ili ga zakazuju telefonom moraju imati uputnicu iz primarne zdravstvene zaštite ne stariju od 30 dana.


Zakazivanje pregleda u ambulantama možete vršiti lično ili pozivom na slijedeće brojeve telefona i to:

 • CUM – Centar urgentne medicine na kojem su smještene interna i kirurška prijemna ambulanta u koje se primaju pacijenti sa urgentnim stanjima, akutnim oboljenjima te aktualizacijom hroničnih bolesti.
  • Dežurstvo 24 sata.
 • ORL specijalistička ambulanta i Kabinet za audiometriju
  • pregled se treba naručiti na telefon 037-318-951 u periodu od 13:00h do 14:30h
  • ponedjeljak: Amir Rekić, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata
  • utorak: dr.sc. Hodžić-Redžić Selma, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata
  • srijeda: prim. Aida Harambašić, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata
  • četvrtak: Jasmin Redžić, dr. stom., spec. maksilofacijalne kir, od 08:00 sati
  • petak: Amir Bašanović, dr. med., spec. otorinolaringolog kir. glave i vrata
 • Očna specijalistička ambulanta
  • Radi svaki radni dan po terminima.
  • Narudžbe od 13:00 do 14:30 sati na telefon 037 - 318 - 845,
 • Kirurška specijalistička ambulanta:
  • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
 • Neurokirurška specijalistička ambulanta:
  • Narudžbe na broj 037-318958 od 12:00 do 13:00 sati.
  • Utorak i petak Prim.mr.sc. Mirsad Selimović, dr. med., spec. neurokirurg.

  • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju:
   • radi po ponedjeljak i srijeda od 11:00 sati,
   • Prim. doc. dr. sc. Hajrudin Halilović, dr. med., spec. kirurg sub. abdominalne i vaskularne kir.
  • Ambulanta rekonstruktivno-plastične kirurgije:
   • ponedjeljak i srijeda od 09:00 sati Prim. Anis Alagić, dr. med., spec. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije
   • utorak i četvrtak od 09:00 sati Admir Dervišević, dr. med., spec. plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije
   • narudžbe na broj 037-318-958 do 13:00 do 14:30 sati.
  • Ambulanta grudne kirurgije:
   • četvrtkom od 09:00 – 14:00 sati.
  • Dječija kirurška ambulanta:
   • svakim radnim danom od 11:00 sati.

   • Dermatovenerološka ambulanta:
    • radi svaki dan,
    • narudžbe na telefon 037/318-808 od 13:00 do 14:30 sati.
   • Urološka specijalistička ambulanta:
    • radi od 08:00 sati,
    • ponedjeljak: Prim. Smail Dervišević, dr. med., spec. urolog,
    • srijeda: Omer Mahmić, dr. med., spec. urolog,
    • petak: mr. sc. Amel Kardašević, dr. med., spec. urolog,
    • nardužbe na broj: 037-318-845 od 12:00 do 13:00 sati.
   • Interna specijalistička ambulanta:
    • svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.
    • nardužbe na broj: 037-318-883 od 12:00 do 14:30 sati.
   • Nefrološka specijalistička ambulanta:
    • svakim radnim danom od 09:00 - 14:00 sati.
   • Hematološka specijalistička ambulanta:
    • radi po terminima,narudžbe na telefon 037/318-881 od 12:00 do 13:00 sati.

    • Reumatološka specijalistička ambulanta:
     • radi po terminima, narudžbe na telefon 037/318-881 od 13:00 do 14:30 sati.
    • Dijabetološka i endokrinološka ambulanta:
     • radi po terminima,
     • narudžbe na telefon 037/318-851 od 13:00 do 14:30 sati.
    • Kardiološka specijalistička ambulanta:
     • Svaki radni dan od 12:00 – 13:00 sati,
     • Zakazivanje termina za pregled na broj telefona 037/318-969 od 13:00 – 14:00 sati,
     • UZV srca, Ergometrija, Holter monitoring, zakazivanje termina na telefon 037/318-969 od 13:00 – 14:00 sati
     • Subspecijalistička onkološka ambulanta:
     • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
     • zakazivanje termina pregleda na telefon 037/318-857.
    • Specijalistička ambulanta za ortopediju i traumatologiju:
     • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
    • Prijemna odjeljenska ambulanta za ginekologiju i akušerstvo:
     • Dežurstvo 24 sata.
    • Prijemna odjeljenska ambulanta za plućne bolesti, Kabinet za bronhoskopiju i spirometriju:
     • Zakazivanje termina na odjelu.
    • Specijalistička ambulanta za infektivne bolesti:
     • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
     • Kabinet za prevenciju HIV-a i hepatitisa radi svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
    • Služba za radiologiju:
     • radi svaki dan 07:00 – 13:00, za hitna stanja dežurstvo 24 sata,
     • Zakazivanje termina za MR i CT na telefon 037/318-876
    • Služba za laboratorijsku dijagnostiku radi svaki dan:
     • Zakazivanje termina na telefon i informacije od 12-14 sati na tel +387 37 318-998
    • Služba za transfuziologiju:
     • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
    • Služba za Mikrobiologiju:
     • svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
    • Kabinet za gastroenterologiju:
     • Gastroenterološka spacijalistička ambulanta svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
     • Zakazivanje termina za gastroskopiju i kolonoskopiju kod sestara u ambulanti,
     • Za navedene pretrage potrebno je odobrenje komisije ZZO USK- a.
    • Kožna specijalistička ambulanta:
     • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
     • Kabinet za mikologiju svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.
    • Neuropsihijatrija specijalističke smbulante:
     • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati,
     • Kabinet za EMNG na odjelu za neurologiju svaki radni dan 09:00 – 14:00 sati,
     • Kabinet za EEG na odjelu neuropsihijatrije radi svaki radni dan od 09:00 – 14:00 sati.
    • Dječija specijalistička ambulanta:
     • radi od 11:00 sati,
     • ponedjeljak, četvrtak i svaki drugi petak: Mujo Sivić, dr. med., spec. dječije kirurgije,
     • utorak, srijeda i svaki drugi petak: mr. sc. Damir Čirić, dr. med., spec. dječije kirurgije.
     • Subspecijalistička kardiološka ambulanta i UZV srca za djecu zakazivanje termina na broj telefona 037/318-864
    • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
     • Svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati.