Služba djeluje kroz odsjeke:

Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija i DDD

Odsjek za održavanje higijene

Odsjek za upravljanje medicinskim otpadom

Odsjek za pranje veša

Služba broji 81 uposlenika, od čega su 72 spremačice, 2 uposlena na sanitarnoj obradi pacijenata, 1 uposlenik na deponiji Kantonalne bolnice, 1 rukovodioc mašinom za čišćenje, 1 viši tekstilni inžinjer, 1 viša medicinska sestra,1 ekološko-sanitarni inženjer i 2 diplomirana sanitarna inžinjera.


HES služba kroz opis poslova ima sljedeće obaveze:

Obavljanje mikrobioloških kontrola putem uzimanja briseva, uzoraka aero zagađenja, otisaka ruku, radnih površina, kako na odjelima tako i u centralnoj kuhinji, čajnim kuhinjama i vešeraju;

Prati rokove važnosti trajanja sanitarnih pregleda svih uposlenih koji su u kontaktu sa pacijentima i hranom;

Koordinira rad sa odjelima o vremenu sanitarne obrade pacijenata;

Godišnje obavljanje dezinsekcije i deratizacije dva puta, te po potrebi;

Održavanje higijene  radnih površina kantonalne bolnice svakodnevno;

Dezinfekcija radnih površina svakodnevno;

Zbrinjavanje medicinskog otpada te koordinacija prilikom uništavanja infektivnog, patološkog, citotoksičnog otpada i oštrih predmeta te vođenje više protokola prilikom obavljanja navedenih poslova;

Koordinira rad sa sanitarnom i komunalnom inspekcijom;

Učestvuje u radu Komisije za intrahospitalne infekcije i Odbora za zbrinjavanje medicinskog otpada.


Odsjeci

Odsjek za pranje veša

Indira Ružnić

+387 (0) 37 318 924