Odjel hirurgije je cjelina koju čini sedam odsjeka i to:

  • Odsjek opće hirurgije
  • Odsjek abdominalne hirurgije
  • Odsjek dječije hirurgije
  • Odsjek grudne hirurgije
  • Odsjek vaskularne hirurgije
  • Odsjek neurohirurgije
  • Odsjek plastične i rekonstruktivne hirurgije

U sklopu Odjela  radi sedam opštih kirurga od kojih su četiri subspecijalisti abdominalne hirurgije, zatim dva neurokirurga, jedan dječiji kirurg, jedan plastični kirurg, dva specijalizanta i više sekundaraca.

Na Odjelu se pružaju sve dijagnostičke i operativne zdravstvene usluge predviđene za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ogromno ratno iskustvo nadopunjeno novim vještinama i tehnikama sticanim u brojnim kliničkim centrima države i regiona, kroz specijalizacije, subspecijalizacije, razne oblike edukacija i stručne sastanke garancija su kvalitete pruženih usluga i operativnih zahvata, kojih se na godišnjem nivou obavi 2500 - 3000.

Odsjeci

Odsjek za dječiju hirurgiju

Damir Čirić, specijalista dječije hirurgije