Odjel Anestezije i reanimacije kao zaseban odjel organiziran je od 1984. godine. Prije toga je djelovao u sklopu hirurgije.

Djelatnosti odjela:

  • Preoperativna priprema pacijenata za različite vrste operativnih zahvata u opštoj i regionalnoj anesteziji
  • Planiranje i izvođenje različitih vrsta anestezija
  • Izvođenje opšte i regionalne anestezije kod operativnih procedura
  • Intenzivna terapija i nadzor uz kontrolu vitalnih parametara.

Uposlenici Odjela anestezije i reanimacije 24 sata pokrivaju sve djelatnosti unutar KB "Dr. Irfan Ljubijankić", osim ambulante za preoperativne anesteziološke prglede gdje je predviđeno radno vrijeme od 10 do 13 sati (pon-čet, i nedjelja). Osim svakodnevnog rada u operacionim salama i odjela za intenzivno liječenja ljekari i sestre našeg odjela su učesnici na svjetskim, europskim i domaćim simpozijima i kongresima.

Odjel za anesteziologiju i reanimatologiju sastoji se od:

  • Odjeljenje za anesteziju
  • Odjeljenje za intenzivno liječenje i njegu hirurških bolesnika
  • Anesteziološka ambulanta

Odjeljenje za anesteziju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije u 8 operacionih sala za sve hirurške discipline sa oko 3200 anestezija godišnje.

Odjeljenje za intenzivno liječenje i njegu raspolaže sa kapacitetom od 13 bolesničkih kreveta sa godišnjem brojem između 700-80 pacijenata. Na odjeljenju se hospitaliziraju pacijenti zbog teškog opšteg stanja kojima je potreban kontinuirani monitoring, hemodinamska i respiratorna potpora i kod kojih se sprovodi kompleksan intezivni reanimacioni tretman.

U specijalističkoj anesteziološkoj ambulanti preoperativno se pregledaju pacijenti za uvod u anesteziju. Sa obavljenom preoperativnom pripremom, skraćuje se vrijeme  od prijema pacijenta u bolnicu do operativnog zahvata.

Kadrovi

Ukupan broj uposlenika: 32

Ljekara specijalista anestezije i reanimacije: 9

Doktora medicine: 2

Diplomiranih medicinskih/sestara tehničara: 4

Medicinskih sestara/tehničara anestetičara: 5

Medicinskih sestara/tehničara u jedinici intenzivne njege: 12

Načelnik odjelaNačelnik odjela: Haris dr. Halkić spec. anestezije i reanimacije

Šef odsjeka za anesteziju: Lejla dr. Šabanac spec. anestezije i reanimacije

Šef odsjeka za intenzivno liječenje: Amila dr. Golić spec. anestezije i reanimacije

Glavni medicinar odjela: Haris Badić dipl. med. tehničar

Kontakt:

Email:

Načelnik odjela: haris.halkić2@kbbihac.ba

Glavni medicinar: haris. badic@kbbihac.ba

Telefon:

Odjeljenje intenzivnog liječenja (šok soba) +387 (0)37 318-846

Odjeljenje za anesteziju +387 (0)37 318-872