Mikrobiološki laboratorij radi sve mikrobiološke i parazitološke pretrage uključujući mikologiju i imunologiju. Služba posjeduje dva moderna analizatora za obavljanje Elisa testova.