Kabinet direktora podrazumjeva najuži menadžment Bolnice, odnosno direktora, njegove pomoćnike, šefa Kabineta, ali u sklopu Kabineta je i Unutrašnja kontrola i tehnički sekretar.

Menadžment kojeg čine stručnjaci medicinske, ekonomske i pravne struke, bavi se organizacijom, upravljanjem, kontrolom te koordinacijom svih službi, a sve u cilju kvalitetnog poslovanja i profesionalnog pružanja svih medicinskih i nemedicinskih usluga na nivou Ustanove.

Članovi kabineta

Dizdarević Zuhra, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Doc. dr sc. med. Prim Halilović dr Hajrudin
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
Ahmet Dedić, dipl. med.tehničar
Pomoćnik direktora za sestrinstvo
Almir Kovačević, dipl.iur.
Načelnik kabineta direktora
Sada Karač, bac.ecc.
Interni kontrolor
Sandra Talić
Tehnički sekretar