Biohemijsko-hematološki laboratorij pruža kompletne usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za sve organizacione jedinice Kantonalne bolnice Bihać, ali i za vanjske pacijente.