• Tel/Fax :

    +037/318-800

  • Email :

    kabinet@kbbihac.ba

  • Adresa :

    Darivalaca krvi 67, Bihać

OBAVIJEST o privremenom izmještanju Odjela neurospihijatrije
19.10.2023

OBAVIJEST o privremenom izmještanju Odjela neurospihijatrije

Obavještavamo javnost da je zbog početka i trajanja rekonstrukcije zgrade "Psihijatrija" došlo do izmještanja Odjel neuropsihijatrije u zgradu "Kasindol", te da se informacije o pacijentima mogu dobiti na kontakt telefon: 062/459-283.


Ambulanta za neuropsihijatriju je trenutno smještena u zgradi  "Detox" , a narudžbe pacijenata za zdravstvene usluge (ambulantne usluge, EEg kabinet i klinički psiholog) mogu se vršiti na broj telefona 037/318-883, svaki radni dan u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.