• Tel/Fax :

    +037/318-800

  • Email :

    kabinet@kbbihac.ba

  • Adresa :

    Darivalaca krvi 67, Bihać

Obavijest
19.01.2024

Obavijest

Dana, 19.01.2024.godine ( petak) sa početkom u 10 sati u zgradi uprave Kantonalne bolnice obavljeno je potpisivanje Memoranduma ZU kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić “Bihać i CCI u cilju realiziranja Projekta "Liste čekanja u zdravstvenim ustanovama" .

Naime, predmetni projekt provode Centri civilnih inicijativa uz saradnju sa Creativo centrom d.o.o., a koji je podržan od strane Švedske ambasade, te se na partnerskoj osnovi rade na provođenju zajedničkih aktivnosti usmjerenih na unapređenje sistema listi čekanja pacijenata sa ciljem prevencije od korupcije u okviru Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać.

Događaju su prosustvovali prestavnici  resornog ministarstva,  direktor ZZO USK -a i sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Vlade USK-a.

Dogovorena je suradnja na implementaciji projekta u našoj ustanovi kojoj je za cilj transparenten, javne liste čekanja, kao i praćenje listi čekanja pacijenata na usluge koje se pružaju u Bolnici.

Naime, liste čekanja utvrđuju se za određene vrste zdravstvenih usluga koje nisu hitne, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja pacijenta.


Član 32.

Pacijenta se može staviti na liste čekanja za određene vrste zdravstvenih usluga samo iz razumnih razloga i na razumno vrijeme.

Liste čekanja iz stava 1. ovog člana utvrđuju se za određene vrste zdravstvenih usluga koje nisu hitne, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja pacijenta, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vrijeme čekanja ne može biti takvo da ugrozi zdravlje ili život pacijenta.

Zdravstvena ustanova odnosno nadležni zavod zdravstvenog osiguranja obavezni su pisano obavijestiti pacijenta da je stavljen na listu čekanja, na kojoj je rednoj poziciji na toj listi na dan prijema obavještenja i na koji način će o tome biti obaviješten.