• Tel/Fax :

    +037/318-800

  • Email :

    kabinet@kbbihac.ba

  • Adresa :

    Darivalaca krvi 67, Bihać

Odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini
09.03.2021

Odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini

C-19 platforma je razvijena u saradnji s Asocijacijom infektologa u BiH, kako bi se omogućila efikasnija prevencija i liječenje COVID-19. Ova platforma pruža mogućnost stručnih konsultacija sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti relevantnih za COVID-19, te je time namijenjena zdravstvenim radnicima i stručnom osoblju, kako bi pružila sve potrebne informacije sa dijagnostikom i liječenjem COVID-19.

"Projekt Odgovor na COVID-19 u BiH koji uključuje razvoj pomenute platforme i donaciju testova na COVID-19 i zaštitne medicinske opreme je doprinos Udruženja Partnerstvo za zdravlje u borbi protiv pandemije u našoj zemlji. Cilj platforme je poboljšanje efikasnosti odgovora na COVID-19 u BiH, te bolje povezivanje zdravstvenih radnika u ovom polju. Platforma omogućava zdravstvenim radnicima direktne konsultacije sa stručnjacima iz relevantne oblasti. Također, platforma omogućava i prikupljanje podataka o specifičnim slučajevima, uz garanciju zaštite podataka u procesu konsultacija", navodi direktorica Udruženja Partnerstvo za zdravlje Aida Kurtović.

Za više informacija o mogućnostima platforme posjetite:

www.c19.ba