Odjel hirurgije je cjelina koju čini sedam odsjeka i to:

  • Odsjek opće hirurgije
  • Odsjek abdominalne hirurgije
  • Odsjek dječije hirurgije
  • Odsjek grudne hirurgije
  • Odsjek vaskularne hirurgije
  • Odsjek neurohirurgije
  • Odsjek plastične i rekonstruktivne hirurgije

U sklopu Odjela  radi sedam opštih kirurga od kojih su četiri subspecijalisti abdominalne hirurgije, zatim dva neurokirurga, jedan dječiji kirurg, jedan plastični kirurg, dva specijalizanta i više sekundaraca.

Na Odjelu se pružaju sve dijagnostičke i operativne zdravstvene usluge predviđene za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ogromno ratno iskustvo nadopunjeno novim vještinama i tehnikama sticanim u brojnim kliničkim centrima države i regiona, kroz specijalizacije, subspecijalizacije, razne oblike edukacija i stručne sastanke garancija su kvalitete pruženih usluga i operativnih zahvata, kojih se na godišnjem nivou obavi 2500 - 3000.

Odsjeci

Damir Čirić, specijalista dječije hirurgije
Odsjek za dječiju hirurgiju

Načelnik/šef: Prim.dr.spec.subspec. Samir Muminović

Glavna sestra: vms Emsuda Mušeta

Telefon odjela: +387 (0)37 318 856

Radno vrijeme: 0-24

E-mail: emsuda.museta@kbbihac.ba

VRH