Odjel za dermatovenerologiju otvoren je 1972.godine u zgradi Zaraznog odjela, kada je izdvojen od Internog odjela kao samostalna medicinska jedinica.

Unazad tri godine odjel je bio smješten u dijelu prostorija Službe za mikrobiologiju. Osoblje je svojom stručnošću i educiranošću spremno odgovoriti na sve slučajeve iz djelokruga svoga  rada. U Službi rade četiri ljekara, tri specijalista dermatovenerologa, od kojih je jedan subspecijalista medicinske mikologije, a jedan specijalizant.

U Službi je zaposleno i sedam medicinskih sestara i jedna servirka. Specijalistička ambulanta je u izdvojenom prostoru sa ostalim specijalističkim ambulantama.

Načelnik/šef: Dr. med. sci. Nermina Kurtalić, spec. dermatovenerolog

Glavna sestra: Seferaović Amra

Telefon odjela: +387 (0)37 318 820

Radno vrijeme: 0-24

VRH