Od 2003.godine teški pacijenti sa malignim bolestima Unsko-sanskog kantona ne moraju više za svoje liječenje putovati po 300 km do Sarajeva i Tuzle jer smo osposobili za rad Onkološki odjel, gdje se pacijentima daje hemoterapija po trenutno važećim medicinskim protokolima.

Načelnik/šef: Hammami dr Mustafa

Glavna sestra: vms. Ekrema Kurtović

Telefon odjela: +387 (0)37 318 857

Radno vrijeme: 0-24

E-mail: ekrema.kurtovic@kbbihac.ba

VRH