Po?eci Urologije u KB Bihać vežu se za 1969.godinu i  završetak specijalizacije dr Rizaha Gače. Od osamdesetih godina rade se endoskopske operacije, a u zadnjih 6 godina odjel je modernizovan i endoskopskom aparaturom.

Služba Urologije je renovirana te je kadrovski, prostorno i aparaturom spremna za rješavanje skoro svih oboljenja urotrakta. Postojeća oprema omogućava rad svih operativnih zahvata sekundarnog nivoa te veći dio operacija i tercijarnog nivoa.

Načelnik/šef: Prim. dr. Smail Dervišević, spec. urolog

Glavna sestra: Vanesa Hasić

Telefon odjela: +387 (0)37 318 836

Radno vrijeme: 0-24

E-mail: vanesa.hasic@kbbihac.ba

VRH