U oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u funkciji je 31 ambulanta, a dio se obavlja i na području drugih općina u prostorijama domova zdravlja.

U novim prostorijama je smješteno 13 specijalističkih ambulanti, dok su ostale u sastavu matičnih odjela ili službi.

Načelnik/šef: dr.spec Zinaida Toromanović Mujkić

Glavni tehničar: Sulić Safet, vms

Telefon odjela: +387 (0)37 318 958

E-mail: safet.sulic@kbbihac.ba

VRH