Mikrobiološki laboratorij radi sve mikrobiološke i parazitološke pretrage uključujući mikologiju i imunologiju. Služba posjeduje dva moderna analizatora za obavljanje Elisa testova.


Načelnik/šef: Dr.med.spec. Dedić Kanita

Glavni tehničar: vms, Evina Karabegović

Telefon odjela: +387 (0)37 318 982

Radno vrijeme:

E-mail: mikrobiologija_kbbihac@hotmail.com

VRH