Odjel za radiologiju i nuklearnu medicinu

Dijagnostičke metode ove Službe uvijek su u korak sa modernim medicinskim tehnologijama, a trend modernizacije opreme i  edukacije kadrova prati i proširenje palete usluga iz domena tercijarne zdravstvene zaštite .

U KB Bihać se uz standardne dijagnostičke metode već rutinski rade Core biopsija i FNA (Fine Needle Aspiration) štitne žlijezde, dojki i jetre.


Kantonalna bolnica Bihać je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u BiH koja ima instaliran radiološki informacioni sistem, koji u velikoj mjeri olakšava rad našim ljekarima i smanjuje troškove naše ustanove.

Nabavkom Magnetne rezonance i edukacijom kadrova za pružanje ove vrste usluga trenutno je zaokružen proces modernizacije Službe radiologije, ali težnja za usavršavanjem i tehnološkom opremljenosti  je imperativ dijagnostičkih djelatnosti KB Bihać.

Načelnik/šef: Dr.med.spec. Himzo Civić

Glavna sestra: Murk Ankica, dipl.ing.med.radiologije

Telefon odjela: +387 (0)37 318 876

Radno vrijeme:

VRH