Služba za pravne poslove i ljudske resurse

Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i poslove odbrane i obezbjeđenja je najbrojnija služba unutar Uprave. Prema sistematizaciji Služba broji 48 zaposlenih čiji rad je organiziran ukroz tri odsjeka , i to:

  1. Odsjek za pravne poslove
  2. Odsjek za ljudske resurse
  3. Odsjek zaštite
  4. Odsjek za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Djelatnost Službe je širokog raspona, a podrazumjeva:

  • pravne poslove za Ustanovu sa izraženim akcentom na utuživanje nenaplaćenih potraživanja, kao i radne sporove;
  • kadrovske poslove na nivou Ustanove;
  • poslove zaštite putem portirsko-čuvarske službe;
  • poslove administracije na nivou Ustanove-izrada medicinske dokumentacije;
  • poslovi prijema i otpremanja pošte, kao i arhivske poslove.

Odsjeci

Bahrudin Kadić, dipl. iur.
Odsjek za pravne poslove
+387 (0) 37 318 803
dipl.iur. Maja Šabanac
Odsjek za ljudske resurse
+387 (0) 37 318 950
.
Odsjek za kancelarijsko i arhivsko poslovanje
+387 (0) 37 318 950
Kapo Zlatan
Odsjek zaštite
+387 (0) 37 318 974

Načelnik/šef: Ajdin Zulić, dipl. prav.

Telefon odjela: +387 (0) 37 378 981

Radno vrijeme: Radnim danom od 07 do 15 sati

E-mail: pravna@kbbihac.ba

VRH